D-PVC 383 (Germany) PVC Suction / Transport / Multipurpose Hose

ท่อเฟล็กซ์อ่อนพีวีซีสีเทาเพื่องานเอนกประสงค์ จากประเทศเยอรมัน

D-PVC-383 Premium Grade (Made from Germany)
PVC SUCTION /TRANSPORT HOSE/MULTIPURPOSE HOSE

โครงสร้าง

  • ตัวท่อเป็นเนื้อพีวีซี สันเกลียวนูนเป็นพีวีซีแข็ง PVC Premium Grade
  • น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
  • ผิวในเรียบ ให้ตัวได้ดี โค้งงอได้ดีในรัศมีวงแคบ

วัตถุประสงค์งาน

  • เพื่องานดูด/ส่ง งานลำเลียงเศษวัสดุ ที่เป็นของแข็ง ฝุ่น ผง แป้ง เส้นใยต่างๆ วัสดุเหลือใช้จากเครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ
  • งานดูดเศษพลาสติค เม็ดพลาสติค ของเหลว น้ำมันหล่อเย็น และ ก๊าซ
  • งานดูด/ส่ง/ระบาย ฝุ่นควัน กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
  • สามารถทนต่อกรดและด่างได้ดี
  • ทนต่อสารเคมีที่ไม่มีส่วนผสมของสารละลาย และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • อุณหภูมิ -5 องศาC ถึง + 60 องศาC Short time +80 องศาC
ท่อเฟล็กซ์อ่อนพีวีซีสีเทาเพื่องานเอนกประสงค์ จากประเทศเยอรมัน
LINE@ Dragonflex