ท่อเฟล็กซ์อ่อนโพลียูรีเทน ไส้ลวดสปริง D-PUH (ความหนา 0.7mm./1.2mm.) 100% Polyurethane wall

ท่อเฟล็กซ์อ่อนโพลียูรีเทน ไส้ลวดสปริง D-PUH (ความหนา 0.7mm./1.2mm.) 100% Polyurethane wall

ใช้กับงานระบบดูด/ส่ง/ลำเลียง เศษ ฝุ่น หรือ วัสดุทั่วไป
รัศมีดัดขนาดเล็ก ทนอุณหภูมิได้ -30c ถึง +90c (Short time +125c)

ท่อเฟล็กซ์อ่อนโพลียูรีเทน ไส้ลวดสปริง D-PUH (ความหนา 0.7mm./1.2mm.) 100% Polyurethane wall

Application:

 • Absorption and transferring hose for aggressive abrasive materials which is grain, gravel, rock and sand.
 • Glass working, steel processing, mining, quarries.
 • Railways repairing, ship, subway, dock and cement workings.
 • Steel, cement, sand, rock, wire, nails, glass, glasswood.
 • Dross granüle, sintered materials.
 • Extremely durable to solids, liquid and gases
 • High service life against abrasion, protection against mechanical pressure
 • Truck and loading equipment
 • Vacuum cleaner vehicle
 • Agriculture equipment and harvesting machines
 • Railways cleaning and restoration
 • Absorption hose on the heavy truck
 • Dust collection hose of crusher machines
 • Industrial vacuum cleaner, granule transportation, paper fibers, thick wood and sawdust of metal
 • Oil spraying and absorption hose
 • As a result ; application is limited by human imagination

Properties:

 • Diversity with the different wall thickness
 • Extremely durable with TPU wall to abrasion
 • More durable and light than PVC and rubber
 • Extremely flexible and high tensile strength
 • High resistance to high vacuum 
 • Long working life, resistant to oil and fuels
 • Good chemical, UV and ozone resistance
 • High resistant to seasonal changes and outside weather conditions

Material:

 • Hose wall: %100 polyurethane More durability to abrasion
 • Spiral: copper coated spring steel wire

Temperature range:

 • -40°C +90°C
 • intermittent +125°C

Usage area:

It can be used everywhere in safe to absorption solid, liquid and gases

ท่อเฟล็กซ์อ่อนโพลียูรีเทน ไส้ลวดสปริง D-PUH (ความหนา 0.7mm./1.2mm.) 100% Polyurethane wall
LINE@ Dragonflex